Posavska stranka

VOLIM SVOJU POSAVINU!

ps izbori 2018 banner 728X90

OO Odžak: Jednoumlje kao u "dobra" stara vremena

ov odzakNa posljednjoj sjednici OV Odžak održanoj 24.04.2015. nismo vidjeli ni čuli ništa što već nismo... Nestručno vođenje sjednice, načelnika u ulozi “dirigenta” koji usmjerava raspravu i rezultate glasanja,...
...neargumentirano odbijanje amandmana kluba Posavske stranke (iako su usmjereni ka uvođenju olakšica za građane i vlasnike privatnih tvrtki) i sl. ...
Međutim, situacija da se o istoj točki dnevnog reda dva puta glasa na istoj sjednici je nešto još nezabilježeno ni na ovim našim prostorima, a u razvijenom demokratskom svijetu i nezamislivo.
Iako većina statuta OV-a predviđa da točka koja je bila na dnevnom redu i o kojoj se izjašnjavalo (glasalo) ne može biti ponovno na dnevnom redu u slijedećih 6 mjeseci, u OV Odžak može biti i dva puta na istoj sjednici.
Pošto Prijedlog odluke o komunalnoj naknadi u prvom glasanju nije dobio potrebitu većinu, nakon dodatnog agitiranja načelnika Hadžidedića, ponovno je stavljena na glasanje i pri tome su se pojavile još dvije, za 10 minuta “osviješćene” ruke.
Da ni tada nije bilo dovoljno ruku vjerojatno bi se glasanje ponavljalo koliko bude potrebno...
Ako se već ne možemo približiti demokratskim standardima razvijenih zapadnih zemalja barem se opasno približavamo nivou koji vlada u Sjevernoj Koreji, Bjelorusiji i sličnim “demokratskim” zemljama.
Sva sreća pa smo se riješili komunističkog mraka i jednoumlja.
Šta će nam komunističko kad imamo naše, domaće – “HDZ-SDA” jednoumlje.
 
Posavska stranka OO Odžak