Posavska stranka

VOLIM SVOJU POSAVINU!

ps izbori 2018 banner 728X90

Programska deklaracija PS

Indeks Članka

Članovi Posavske stranke (PS) utemeljuju svoju političku stranku radi zajedničkog djelovanja na načelima i u područjima istaknutih dokumentom:

P R O G R A M S K A   D E K L A R A C I J A   P O S A V S K E   S T R A N K E

Suočeni s problemom razvojnog zaostajanja Bosanske Posavine kao posljedicom lošeg državnog ustrojstva uz marginalizaciju perifernih područja i neprikladan sustav lokalne i regionalne samouprave koji ne omogućavaju djelotvorno prevladavanje nezadovoljavajućeg stanja,

lošom, nesavjesnom i neodgovornom politikom stranaka koje djeluju na prostorima Bosanske Posavine,

općim osiromašenjem i padom kvalitete življenja, odlaskom pretežito mlađih stručnjaka u razvijenije sredine,

ocjenjujući da državni ustroj definiran Daytonskim mirovnim sporazumom koji je "proizveo" državu sa 14 ustava, 14 parlamenata, 14 vlada i stotinjak ministara, predstavlja bitnu smetnju demokratskom i ekonomskom napretku BiH te uključivanju BiH u Europsku uniju,

držeći da postojeće stanje zahtijeva prevladavanje ograničenja i aktiviranje svih raspoloživih razvojnih potencijala,

s ciljem stvaranja uvjeta za svekoliki razvoj i poboljšanja kvalitete života u Bosanskoj Posavini i Bosni i Hercegovini u cjelini, osobito promicanjem novih ideja i programa utemeljenih na rezultatima znanosti i struke a vođenih principima pravde i pravednosti,

vođeni plemenitim i dobrim namjerama, spremni nezadovoljavajućem stanju suprotstaviti vlastito znanje i sposobnosti i preuzeti suodgovornost za razvoj i perspektive svoga zavičaja i time pomoći i drugim regijama radi postizanja općeg boljitka svih građana naše Domovine,

članovi Posavske stranke utemeljuju svoju stranku radi zajedničkog djelovanja na načelima i u područjima zacrtanim ovim Programom.