Posavska stranka

VOLIM SVOJU POSAVINU!

ps izbori 2018 banner 728X90

STATUT Posavske stranke

Indeks Članka

Na temelju članka 13. Zakona o političkim organizacijama ("Službeni list SRBiH" broj 27/91) Osnivačka skupština Posavske strane donijela je na zasjedanju održanom u Orašju, 14.04.2010. godine

S T A T U T

POSAVSKE STRANKE